El sistema GK7 es el conjunt d'elements necessaris per formar un complet sistema de gestió de consum de carburants, encara que ha evolucionar cap a un sistema de gestió més global, permeten el control de consums de qualsevol tipus de fluït, gas, electricitat, etc.

El sistema està formar per un terminal on l'usuari s'identifica mitjançant algun tipus d'identificador (targeta de proximitat o magnètica, identificador ibutton, PIN....) i identifica el destinatari del consum (normalment un vehicle). Un cop acceptada aquesta identificació el terminal permetrà realitzar el subministre (omplir un dipòsit de gasoil, carregar la bateria d'un vehicle elèctric o simplement obrir una porta), registrant totes les dades d'aquesta operació (usuari, destinatari, subministre, data, hora i qualsevol altre dada que s'hagi programat).