Here are some of the projects developed and are currently in production with a brief explanation of its features.

El sistema GK7 es el conjunt d'elements necessaris per formar un complet sistema de gestió de consum de carburants, encara que ha evolucionar cap a un sistema de gestió

Read more...

Son indicadors de nivells de líquid en dipòsits que compleixen les més estrictes normatives aplicades al camp del ferrocarril

Read more...

En el camp de l'automoció i més concretament en el del transport de viatgers, hem generar diversos productes. Com exemple mostrem aquest rellotge-termòmetre

Read more...

Aquest sistema permet mostrar el nivell de líquid que conté un dipòsit. L'equip utilitza la pressió hidrostàtica que genera el líquid per determinar

Read more...

Partint del protocol de comunicacions estàndard en la industria, el RS485 o la seva variant MODBUS, hem desenvolupat una sèrie de conversors

Read more...

Tenim projectes i desenvolupaments en els camps més diversos i utilitzant les tecnologies més

Read more...