el nivell, en mil·límetres, del líquid dins el dipòsit. Si s'utilitza la possibilitat que s'ofereix el sistema de definir la forma i les dimensions del dipòsit, l'equip mostrarà amés, el volum en litres. Aquesta informació es mostra en un displàsia de cristall líquid.

Aquesta sonda compta, a més, amb una alarma de nivell alt i una alarma de nivell baix, indicant aquestes circumstancies amb el tancament d'un contacte d'un relé, permetent incloure l'equip en sistemes de control més complexes.

De la mateixa manera disposa d'una sortida sèrie RS485 amb la que és possible treure les lectures de nivell i realitzar les configuracions de la sonda, ja sigui des de l'aplicació desenvolupada per nosaltres o des d'aplicacions propietat dels usuaris finals.