que mostra, de forma alternativa, l'hora i fins a dues temperatures recollides de dos sensors, un interior i l'altre exterior. Pot ser alimentat amb una tensió que va de 9 a 30 VDC i configura automàticament el seu funcionament, detectant el número de sensors que té connectats.

Per aquest sector també tenim en producció altres equips relacionats amb l'alimentació elèctrica (elevadors i reductors de tensió, filtres..), àudio i vídeo, senyalització i interiorisme.