cabecerasserveis

 

 

Alguns dels serveis que pot oferir TÀNTAL ELECTRÒNICA són:

 

 -Desenvolupament de hardwareDisseny i prototipatge de la part física dels equips, des de les plaques de circuit imprès fins al mecanitzat de les caixes envolvents, generant la documentació necessària per la posterior fabricació seriada del producte.

 - Desenvolupament de firmwareCreació del firmware necessari perquè els equips realitzin de forma correcte les funcions desitjades. Programació sobre diversos microcontroladors de 8, 16 i 32 bits.

 - Programació d'aplicaciones de gestió de dadess Creación de aplicaciones informáticas para la recepción de datos, funcionando bajo plataformas Windows, Linux, Android y entorno WEB. Gestión de bases de datos relacionles. 

 - ProduccióGestió de la producció de series petites i mitjanes, tant de productes de desenvolupament propi com de tercers, realitzant la localització i compra de components, fabricació del PCB, soldadura, testeig de plaques i ensamblatge final de l'equip, realitzant la totalitat del procés de fabricació o només d'alguna d'aquestes fases en concret.

 - Disseny de plaques de circuit imprèsDisseny de PCBs partint d'esquemes electrònics proporcionats pel client.

 Assessorament tècnicAssessorament tècnic sobre qualsevol aspecte en l'àmbit electrònic. Informes tècnics i diagnòstics sobre problemes de funcionament de productes i instal·lacions electròniques.